Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (15)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Diệp Đình Phong
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Thái Văn Nam
 • - Học hàm/Học vị: PGS.Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 17 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phạm Thị Lan
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Trung Trực
 • - Học hàm/Học vị: kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 9 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Thị Huế
 • - Học hàm/Học vị: Cử nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 6 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Văn Đức
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 43 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Lệ Dung
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 6 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuân
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 12 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Quốc Tuấn
 • - Học hàm/Học vị: TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 35 năm
 • Xem chi tiết »