Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Phạm Thị Lan
  • - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
  • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 30/11/2016
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký