Lĩnh vực
 Danh sách các tổ chức tư vấn (36)
  Đăng ký
 • - Tên tổ chức: Trung tâm khuyến công tỉnh BRVT
 • - Tên tiếng anh:
 • - Cơ quan quản lí trực tiếp: Sở Công thương tỉnh BRVT
 • - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 14 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Tên tổ chức: Vina Aspire Training
 • - Tên tiếng anh:
 • - Cơ quan quản lí trực tiếp: Vina Aspire Corp.
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 7 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Tên tổ chức: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh BR-VT
 • - Tên tiếng anh:
 • - Cơ quan quản lí trực tiếp: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • - Lĩnh vực tư vấn: Tổ chức và quản lý kinh tế - xã hội
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 16 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Tên tổ chức: Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • - Tên tiếng anh:
 • - Cơ quan quản lí trực tiếp: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh BR-VT
 • - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Tên tổ chức: Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • - Tên tiếng anh: Center of Appcation Science and Technology
 • - Cơ quan quản lí trực tiếp: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 13 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Tên tổ chức: Bệnh viện Bà Rịa
 • - Tên tiếng anh:
 • - Cơ quan quản lí trực tiếp: Sở Y tế tỉnh BR-VT
 • - Lĩnh vực tư vấn: Y tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 25 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Tên tổ chức: Trung tâm nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ
 • - Tên tiếng anh: Southeast Horticultural Research Center
 • - Cơ quan quản lí trực tiếp: Viên Cây ăn quả miền Nam
 • - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Tên tổ chức: Trung tâm nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và khởi nghiệp
 • - Tên tiếng anh:
 • - Cơ quan quản lí trực tiếp: trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu
 • - Lĩnh vực tư vấn: Hoạt động khoa học và công nghệ
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 0 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Tên tổ chức: Viện Công nghệ Hóa Sinh ứng dụng
 • - Tên tiếng anh: TECHNOLOGY INSTITUTE APPLIED BLOCHEMISTRY
 • - Cơ quan quản lí trực tiếp:
 • - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 14 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Tên tổ chức: VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
 • - Tên tiếng anh: INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
 • - Cơ quan quản lí trực tiếp: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh
 • - Lĩnh vực tư vấn: Hoạt động khoa học và công nghệ
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 7 năm
 • Xem chi tiết »