Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (10)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Nguyễn Thành Đồng
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Y khoa
 • - Lĩnh vực tư vấn: Y tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Hữu Chức
 • - Học hàm/Học vị: PGS.TS. BS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Y tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 27 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Văn Nhân
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Y tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 27 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đặng Thị Như Hằng
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Y tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 12 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Hồ Huỳnh Thùy Dương
 • - Học hàm/Học vị: PGS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Y tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 35 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phạm Thị Chẵn
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Y tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 17 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Thị Anh Thư
 • - Học hàm/Học vị: PGS.TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Y tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 28 năm
 • Xem chi tiết »