Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (1)
  Đăng ký
  • - Họ và tên: Lê Thiết Can
  • - Học hàm/Học vị: PGS
  • - Lĩnh vực tư vấn: Thể dục, thể thao
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 36 năm
  • Xem chi tiết »