Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (4)
  Đăng ký
  • - Họ và tên: Hoàng Ngọc Cương
  • - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ sinh học
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 15 năm
  • Xem chi tiết »
  • - Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Hồng
  • - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
  • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ sinh học
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 25 năm
  • Xem chi tiết »