Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (1)
  Đăng ký
  • - Họ và tên: Nguyễn Quang Huy Hùng
  • - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
  • - Lĩnh vực tư vấn: Công Nghệ Điện Lạnh
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm
  • Xem chi tiết »