Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (2)
  Đăng ký
  • - Họ và tên: Trần Thanh Song
  • - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
  • - Lĩnh vực tư vấn: Bưu chính và viễn thông
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 15 năm
  • Xem chi tiết »
  • - Họ và tên: Võ Công Phương
  • - Học hàm/Học vị: Tiến Sỹ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Bưu chính và viễn thông
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
  • Xem chi tiết »