Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (6)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Trần Thị Dung
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trang Sỹ Trung
 • - Học hàm/Học vị: PGS, TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Vũ Ngọc Bội
 • - Học hàm/Học vị: PGS, TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đào Trọng Hiếu
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 18 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Xuân Thi
 • - Học hàm/Học vị: Tiến si
 • - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Hữu Xuân
 • - Học hàm/Học vị: Thạc Sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 15 năm
 • Xem chi tiết »