Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Trang Sỹ Trung
  • - Học hàm/Học vị: PGS, TS
  • - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 16/10/2018
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký