Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (29)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Lê Hữu Trinh
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 16 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Hồ Viết Chiến
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 21 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Văn Hùng
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 25 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phan Thế Hải
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Hoàng Đức Duệ
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Chí Tăng
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 35 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phạm Ngọc Sơn
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 19 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Hữu Thế
 • - Học hàm/Học vị: NCS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 19 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chi
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 16 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Võ Thị Thanh
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »