Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (1)
  Đăng ký
  • - Họ và tên: Đỗ Thị Lương
  • - Học hàm/Học vị: cử nhân
  • - Lĩnh vực tư vấn: Thông tin khoa học, công nghệ, kinh tế
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 7 năm
  • Xem chi tiết »