Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (6)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Ngô Minh Dũng
 • - Học hàm/Học vị: tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Trồng trọt, bảo vệ thực vật
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 23 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Thế Lâm
 • - Học hàm/Học vị: tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Trồng trọt, bảo vệ thực vật
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phan Đức Duy Nhã
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Trồng trọt, bảo vệ thực vật
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 12 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Chu Trung Kiên
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Trồng trọt, bảo vệ thực vật
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 22 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Xuân Tiến
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Trồng trọt, bảo vệ thực vật
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 6 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Văn Hải
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Trồng trọt, bảo vệ thực vật
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm
 • Xem chi tiết »