Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (2)
  Đăng ký
  • - Họ và tên: Lê Xuân Tiến
  • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Trồng trọt, bảo vệ thực vật
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 6 năm
  • Xem chi tiết »
  • - Họ và tên: Trần Văn Hải
  • - Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Trồng trọt, bảo vệ thực vật
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm
  • Xem chi tiết »