Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (1)
  Đăng ký
  • - Họ và tên: Nguyễn Văn Thủ
  • - Học hàm/Học vị: PGS. TS
  • - Lĩnh vực tư vấn: Tổ chức và quản lý hành chính nhà nước
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 40 năm
  • Xem chi tiết »