Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (1)
  Đăng ký
  • - Họ và tên: Lê Văn Điểm
  • - Học hàm/Học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Đóng tàu- Hàng hải
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 22 năm
  • Xem chi tiết »