Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (346)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Nguyễn Phương Anh
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 14 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phạm Hồng Giáp
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 13 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Xuân Trường
 • - Học hàm/Học vị: kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 41 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Hà Đức Huỳnh
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đào Thị Thanh
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Hoàng Hiệp
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kiến trúc và xây dựng
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Diệp Đình Phong
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Mai Xuân Thiệu
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Quản lý, quản trị, kinh doanh
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Thị Dung
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trang Sỹ Trung
 • - Học hàm/Học vị: PGS, TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
 • Xem chi tiết »