Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (353)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Ngô Minh Dũng
 • - Học hàm/Học vị: tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Trồng trọt, bảo vệ thực vật
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 23 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Dương Văn Hây
 • - Học hàm/Học vị: tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Hóa chất nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu)
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 12 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Thế Lâm
 • - Học hàm/Học vị: tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Trồng trọt, bảo vệ thực vật
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phan Đức Duy Nhã
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Trồng trọt, bảo vệ thực vật
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 12 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Chu Trung Kiên
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Trồng trọt, bảo vệ thực vật
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 22 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Phương Anh
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 14 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phạm Hồng Giáp
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 13 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Xuân Trường
 • - Học hàm/Học vị: kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 41 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Hà Đức Huỳnh
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đào Thị Thanh
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm
 • Xem chi tiết »