Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (4)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Lê Quan Nghiệm
 • - Học hàm/Học vị: GS.TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ dược học
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 38 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Hùng
 • - Học hàm/Học vị: PGS.TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ dược học
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 35 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đặng Văn Giáp
 • - Học hàm/Học vị: GS.TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ dược học
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 38 năm
 • Xem chi tiết »