Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (3)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Lâm Trần Vũ
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Máy móc và thiết bị nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 35 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đào Vĩnh Hưng
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Máy móc và thiết bị nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 9 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Ngô Võ Kế Thành
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Máy móc và thiết bị nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 14 năm
 • Xem chi tiết »