Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (1)
  Đăng ký
  • - Họ và tên: Bùi Thiện Thuần
  • - Học hàm/Học vị: Cử nhân
  • - Lĩnh vực tư vấn: Tài chính, tiền tệ, ngân hàng, tín dụng, chứng khoán
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
  • Xem chi tiết »