Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (3)
  Đăng ký
  • - Họ và tên: Tạ Quốc Dũng
  • - Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Dầu khí và chế biến dầu khí
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
  • Xem chi tiết »
  • - Họ và tên: VÕ HOÀNG PHƯƠNG
  • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Dầu khí và chế biến dầu khí
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 22 năm
  • Xem chi tiết »