Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: VÕ HOÀNG PHƯƠNG
  • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Dầu khí và chế biến dầu khí
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 22 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 13/11/2017
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký