Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (4)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Thanh
 • - Học hàm/Học vị: cử nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Sở hữu trí tuệ
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Ngô Phương Trà
 • - Học hàm/Học vị: cử nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Sở hữu trí tuệ
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Giang Khuê
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Sở hữu trí tuệ
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Trang
 • - Học hàm/Học vị: cử nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Sở hữu trí tuệ
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »