Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (7)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Bùi Xuân Tuấn
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra, kiểm định
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 34 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Chí Thành
 • - Học hàm/Học vị: kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra, kiểm định
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Đình Tranh
 • - Học hàm/Học vị: kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra, kiểm định
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 50 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đinh Tấn Anh
 • - Học hàm/Học vị: kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra, kiểm định
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 24 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Việt Trung
 • - Học hàm/Học vị: Đại học
 • - Lĩnh vực tư vấn: Tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra, kiểm định
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 6 năm
 • Xem chi tiết »