Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (3)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Đào Minh Tâm
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Viễn Thám - GIS
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 13 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Văn Trung
 • - Học hàm/Học vị: PGS.TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Viễn Thám - GIS
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 35 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Hữu Nhật
 • - Học hàm/Học vị: Thạc Sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Viễn Thám - GIS
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 12 năm
 • Xem chi tiết »