Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (7)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Nguyễn Lê Dũng
 • - Học hàm/Học vị: Tiến Sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Tự động hóa
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Ân Tình
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Tự động hóa
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 15 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Văn Thế
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ sư tự động hóa
 • - Lĩnh vực tư vấn: Tự động hóa
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 7 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Hứa Xuân Long
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Tự động hóa
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Minh Quyền
 • - Học hàm/Học vị: Thạc Sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Tự động hóa
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 6 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phạm Huy Khang
 • - Học hàm/Học vị: tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Tự động hóa
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 40 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phan Thị Thúy Hoa
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Tự động hóa
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 15 năm
 • Xem chi tiết »