Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (8)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Lê Huy Cường
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kỹ thuật điện
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 33 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Vương Thanh Tùng
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kỹ thuật điện
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Võ Trọng Thắng
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kỹ thuật điện
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 11 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Thị Thu Trang
 • - Học hàm/Học vị: kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kỹ thuật điện
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiển
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kỹ thuật điện
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Như Quỳnh
 • - Học hàm/Học vị: Thạc Sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kỹ thuật điện
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Võ Thanh Âu
 • - Học hàm/Học vị: Thạc Sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kỹ thuật điện
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Kim Trọng
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kỹ thuật điện
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »