Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Nguyễn Như Quỳnh
  • - Học hàm/Học vị: Thạc Sỹ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Kỹ thuật điện
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 17/02/2017
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký