Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (1)
  Đăng ký
  • - Họ và tên: Nguyễn Đình Cường
  • - Học hàm/Học vị: Kỹ sư chính
  • - Lĩnh vực tư vấn: Chăn nuôi, thú y
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
  • Xem chi tiết »