Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Nguyễn Đình Cường
  • - Học hàm/Học vị: Kỹ sư chính
  • - Lĩnh vực tư vấn: Chăn nuôi, thú y
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 04/10/2016
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký