Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Tạ Quốc Dũng
  • - Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Dầu khí và chế biến dầu khí
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 11/05/2018
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký