Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Phan Đức Duy Nhã
  • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Trồng trọt, bảo vệ thực vật
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 12 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 09/06/2023
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký