Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Dương Văn Hây
  • - Học hàm/Học vị: tiến sĩ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Hóa chất nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu)
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 12 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 09/06/2023
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký