Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Phạm Thị Chẵn
  • - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
  • - Lĩnh vực tư vấn: Y tế
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 17 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 18/09/2016
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký