Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Hồ Huỳnh Thùy Dương
  • - Học hàm/Học vị: PGS
  • - Lĩnh vực tư vấn: Y tế
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 35 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 01/11/2016
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký