Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Đặng Thị Như Hằng
  • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Y tế
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 12 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 05/05/2017
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký