Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Lê Trung Trực
  • - Học hàm/Học vị: kỹ sư
  • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 9 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 23/09/2016
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký