Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Thái Văn Nam
  • - Học hàm/Học vị: PGS.Tiến sĩ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 17 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 08/11/2017
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký