Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (15)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Phạm Văn Sơn
 • - Học hàm/Học vị: Kĩ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 13 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: ĐInh Xuân Thắng
 • - Học hàm/Học vị: PGS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 39 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Đức Trung
 • - Học hàm/Học vị: PGS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 27 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Bùi Xuân Thành
 • - Học hàm/Học vị: PGS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 15 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Thị Ngọc Lan
 • - Học hàm/Học vị: Tiến Sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
 • Xem chi tiết »