Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Trần Thị Ngọc Lan
  • - Học hàm/Học vị: Tiến Sỹ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 24/01/2016
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký