Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Nguyễn Thị Huế
  • - Học hàm/Học vị: Cử nhân
  • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 6 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 19/09/2016
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký