Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Tạ Thị Thanh Thúy
  • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 13 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 11/09/2017
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký