Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Chu Kỳ Sơn
  • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 27/03/2016
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký