Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Phan Thái Trung
  • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 16 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 10/01/2018
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký