Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Ngô Hoàng Huy
  • - Học hàm/Học vị: Cử nhân - Nghiên cứu sinh
  • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 23 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 12/10/2016
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký