Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Nguyễn Bá Thủy
  • - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
  • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 11 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 04/07/2017
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký