Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Dương Trọng Khang
  • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 12 năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 19/04/2018
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký