Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (14)
  Đăng ký
  • - Họ và tên: Chu Kỳ Sơn
  • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm
  • Xem chi tiết »
  • - Họ và tên: Mai Thành Chí
  • - Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
  • Xem chi tiết »