Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (26)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Nguyễn văn Diêu
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Bùi Trọng Hiếu
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 22 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đặng Nhân Cách
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 13 năm
 • Xem chi tiết »